En av byens flotteste allmenninger klar om noen måneder

Paviljongen og deler av gulvet på Møllendal allmenning er allerede på plass.

Det foregår hektisk byggeaktivitet i Møllendal, der en av byens flotteste allmenninger blir en realitet om noen måneder. Den strekker seg fra den nye Kunsthøgskolen i Bergen, som ble offisielt åpnet i dag, 11. oktober, og ned mot Store Lungegårdsvann.

Møllendal allmenning blir en helt ny storstue på 4500 kvadratmeter. Allmenningen blir et byrom på 4500 kvadratmeter i et område som de siste årene har vært under utvikling fra nærings- til boligområde.

En del av Møllendal allmenning får en forlengelse ut i Store Lungegårdsvann, på utsiden av nåværende gang- og sykkelvei.

Bygges i to trinn

Bygging av allmenningen blir gjennomført i to trinn. Byggetrinn 1, til 16,4 mill. kroner, er ferdig og omfattet grunnarbeider og midlertidig dekke.

Byggetrinn 2, som har en totalkostnad på 33 millioner kroner, startet opp i vår og omfatter en paviljong, grøntarealer og en oppholdsplass i tre ved sjøen. Byggetiden vil være cirka et år.

Grønn Etat i Bergen kommune har selv prosjektledelsen. Prosjektplanene er utarbeidet av TAG Landskap AS. Prosjektgruppen har bestått av ARK: TAG Arkitekter Bergen; RIE/RIV/RImiljø, RIvei, RILys: COWI as, RIB: Konstruksjonsteknikk as, Kunstner: Siri Leira.

Møllendal allmenning skal etableres fra Møllendalsveien og ned mot Store Lungegårdsvann. Det kommer også et nytt byrom fra dagens strandpromenade og ut i vannet. Allmenningen er en forlengelse av plassen foran Kunsthøgskolen i Bergen.

– Det er gjennom design- og materialbruk-ønskelig å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg, ifølge TAG Landskap AS sin prosjektbeskrivelse.

Møllendal allmenning mot Store Lungegårdsvann. Bilde TAG Landskap AS.

Møllendal allmenning – en helt ny storstue. Bilde TAG Landskap AS.

Skisse av det nye byrommet i Møllendal. Bilde TAG Landskap AS.

Fugleperspektiv over Møllendal allmenning sett fra Store Lungegårdsvann. Bilde TAG Landskap AS.