En del av Møllendal Allmenning får en forlengelse ut i Store Lungegårdsvann, på utsiden av nåværende gang- og sykkelvei