Paviljongen og deler av gulvet på Møllendal Allmenning er allerede på plass