Klara Arima Blitzner øverst på pallen, Matilde Kirkeli Strand nr. 4 fra venstre, Maria Lægdene Næss nr. 5 fra venstre