Fra grushaug til nytt barne- og ungdomssykehus om fem år

På området i forgrunnen, som i dag domineres av rester fra Barnekliinikken, kommer det nye sykehuset. I bakgrunnen Markusplassen, som skal demonteres, og første byggetrinn på det nye Barne- og ungdomssykehuset, som stod ferdig i fjor.

En stor grushaug og deler av murene i første etasje er nå de eneste restene av Barneklinikken på Haukeland. Når lysthuset Markusplassen i bakken ovenfor er demontert, kan grunnarbeidene ta til på andre byggetrinn av Barne- og ungdomssykehuset på Haukeland.

Det gigantiske prosjektet har vært under planlegging siden slutten av 1990-talet. I 2011 startet anleggsarbeidet for første byggetrinn, som stod ferdig i 2016. De første som flyttet inn i bygget var Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Habiliteringstjenesten for barn og unge og Energisenteret for barn og unge.

Klinikk for psykosomatisk medisin har flyttet midlertidig inn i nybygget. Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet nytter også bygget.

Barneklinikk, barnekirurgi og fødeavdeling

Byggetrinn to skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2022/2023. Første del av prosjektet var å rive Barneklinikken og Klinikk psykisk helsevern for barn og unge. Barneklinikken har midlertidig flyttet til avlastningsbygget Marie Joys’ hus til nybygget står ferdig. Sammen med Barneklinikken flytter Barnekirurgisk post og Fødeavdelinga på Kvinneklinikken inn i det nye bygget.

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland ventes ferdig ved årsskiftet 2022-2023. Foto KHR Arkitekter.