Planer om restaurant i Nygårdsparken i 1900, realiseres nærmere 120 år senere

Holger Sinding-Larsens vinnerutkast til restaurant i Nygårdsparken ble trolig for dyrt for eierne av parken. Byggekostnadene var kalkulert til 64.000 kroner, noe som utgjør 44,9 millioner kroner i dagens pengeverdi.

I 1900 var planen å bygge restaurant i Nygårdsparken. Vinnerutkastet ville imidlertid kostet nesten 45 millioner i 2017-priser. Dermed ble det med planene. Trolig tok ikke eierne sjansen på å bygge vinnerutkastet til Holger Sinding-Larsen fra Christiania. Nå går det i stedet mot restaurant i gartnerboligen i Thormøhlens gate 55 på sørvestsiden av parken.

Under Bergensutstillingen i 1898 valfartet bergenserne til Nygårdsparken. Da utstillingen var over og bygningene demontert, levde fortsatt ønsket om at parken skulle brukes til mer enn spaserturer. Det var også ønske om en restaurant. Våren 1900 inviterte derfor eierne av parken, Nygårds Parkselskap, til arkitektkonkurranse. Bergen Byarkiv har laget en utstilling, «Restaurant i Nygårdsparken – tegninger fra en arkitektkonkurranse», om konkurransen, med de ulike utkastene og vinneren.

Måtte ikke overskride 50.000 kroner

Grosserer Gerdt Meyer på vegne av juryen skriver i Programmet for utførelse av tegninger til en restaurasjonsbygning at man hadde valgt ut en tomt på en liten høyde med utsikt til alle sider helt sør i parken. Valg av bygningens form, stil og materiale kunne arkitektene selv bestemme. Som byggesum var man gått ut fra at beløp opp til 50.000 kroner. «Man vil ved bedømmelsen tage væsentlig hensyn til at denne sum efter uvillige mænds beregning ikke overskrides», skriver Gerdt Meyer.

Caférøgeværelse og musikkpodium

Bygningen skulle brukes både sommer og vinter, både for større søndagstrafikk og større fester. Den skulle da en eller flere mindre spisesaler for 100-120 samtidig spisende personer samt tilstrekkelig stor caférøgeværelse for et lignende antall personer. I forbindelse med rommene skulle det være et musikkpodium. I fronten mot parken skulle det være en musikktribune for 30 musikanter. Store rommelige altaner beskyttende mot vær og vind måtte det også være. Et tjenerværelse og et lite kontor for verten måtte det være, mens to soveværelser for betjeningen var ønskelig, «men opstilles ikke som nogen fordring».

Førsteprisen var å få oppført bygningen etter arkitektenes honorarsatser, mens nummer to, tre og fire fikk henholdsvis 700, 500 og 300 kroner.

Holger Sinding-Larsens vinnerutkast til restaurant i Nygårdsparken ble trolig for dyrt for eierne av parken. Byggekostnadene var kalkulert til 64.000 kroner, noe som utgjør 44,9 millioner kroner i dagens pengeverdi.

Fire bidrag til konkurransen finnes i dag i arkivet etter Park- og idrettsvesenet. De er fra arkitektene Jens Zetlitz Monrad Kielland fra Bergen, Jørgen Haslef Berner fra Bergen, Axel Guldahl fra Trondheim og Holger Sinding-Larsen fra Christiania. Forslagene er veldig forskjellige og tegningene er vakre og forseggjorte.

Tilsvarer nesten 45 millioner i 2017

Sinding-Larsen vant konkurransen og utarbeidet etterpå et endelig utkast. Planene om restaurant ble aldri realisert den gang. Kanskje fordi overslaget fra Ove Carlsens Bygningskontor i Ullevoldsveien 17, Christiania, var på 64.000 kroner. I tillegg kom 11 stk. faste sofaer med skinntrekk som ville koste 2500 kroner. Omgjort i dagens pengeverdi utgjør det ifølge statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 44,9 millioner kroner, etter en prisstigning på 6920 prosent. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen.

Her i den gamle gartnerboligen i Thormøhlens gate 55 kan Nygårdsparken endelig få sitt spisested.

Restaurant i gartnerboligen

117 år etter planene om restaurant i Nygårdsparken ser det nå ut til at spisestedet kan bli en realitet. Ikke som nybygg, men i den gamle gartnerboligen med adresse Thormøhlens gate 50. Bygget er på 190 kvadratmeter fordelt på to etasjer. I tillegg kommer Bergen Brandvæsens paviljong på 85 kvadratmeter under Bergensutstillingen i 1898.

Rieber Eiendom tok initiativ for fire år siden. Etter tekniske undersøkelser av husets beskaffenhet inviterte Bergen kommune i vår interesserte til å rehabilitere bygget og deretter benytte det til café/restaurant..

I april 2017 la Bergen kommune ut prosjektet bl.a. på  mercell.com.

I utlysningsteksten står det: «Som ledd i opprustningen av Nygårdsparken ønsker Bergen kommune å rehabilitere/restaurere bygget og etablere en café/restaurant i den gamle Gartnerboligen i parken. Bygget er Bergen kommunes eiendom, og leieprisen for hele leieperioden tilsvarer leietakers investering ved oppføring av bygget, samt drift og vedlikehold av bygget i leieperioden. Utlysningen omfatter rehabilitering/restaurering av Gartnerboligen, herunder prosjektering og utførelse (totalentreprise) samt etablering av café /restaurant i bygget.»

Ønsker rask fremdrift

Når det gjelder fremdrift, står det: «Rask igangsettelse av prosjektet, samt tidlig ferdigstillelsesdato vil bli vurdert som positivt. Ettersom arbeidet skal foregå i et område nær barnehage, vil en kort byggetid også telle positivt ved valg av leietaker».

Østsiden av den gamle gartnerboligen er prydet av flott gatekunst, men den må trolig vike når huset skal rehabiliteres.