Østsiden av de gamle gartnerboligen er prydet av flott gatekunst, men den må trolig vike når huset skal rehabiliteres