Fridalen var landingsstripe for bergensernes første møte med «flygeapparat»

Baron Carl Calle Cederström med sitt fly Nordstjärnen i Fridalen før start 25. september 2011. Fotograf: Alfred Brundtland. Billedsamlingen Universitetsbiblkoteket i Bergen.

Flere flyoppvisninger som mislyktes i Kristiania våren 1911 var en viktig grunn til at den svenske «flygerbaron» Carl Cederstrøm hadde flyoppvisning for bergenserne mandag 25. september 1911. Flystripen lå i Fridalen, og mellom 8000 og 9000 mennesker hadde betalt mellom 50 øre og fem kroner for å se et «flygeapparat» på nært hold.

Flystripen var ikke lang, men flygeren klarte å få flyet trygt både opp og ned igjen. Det var oppe i luften i 23 minutter, svingte mot Løvstakken, fløy over Nordnes og sentrum, mot Ulriken og tilbake til Landås. Mange stoppet opp og glant da de hørte den fremmedartede brummingen fra oven. Flyoppvisningen i Bergen resulterte i en skandinavisk srekord: Cederstrøm fløy opp i tusen meters høyde. Men senere på året ble rekorden grundig forbedret til 3000 meter.

Cederstrøm hadde vært i Bergen på forhånd for å sjekke hvor det var lettest å lette og lande. Både Minde og Mannsverk ble vurdert. Som kjent ble Paddemyren på Mannsverk  brukt på 1930-tallet og under krigen, men svensken fant ut at en slette i Fridalen, sør for Haukelandsvannet, var et bedre sted. Flyet var en Bleriot XI monoplan (fly med ett sett vinger) med motor på 56 hestekrefter og vingespenn på 7,20 meter.  Flyet hadde kommet med tog til Bergen

Forfatteren Kåre Fasting vokste opp i Bergen og arbeidet som reporter i Bergens Tidende fra 1935 til han måtte flykte til Storbritannia i 1944. I 1959 utga han boken «Fra Kontraskjæret til Tokio. Norsk sivilflyging gjennom 50 år».   Man skulle kanskje tro at en pressemann som hadde tilbrakt så mange år av sitt liv i Bergen skulle brukt mye plass på flygerbaron Carl Cederstrøms besøk i Bergen, men det er ikke tilfelle. Her står kun noen linjer. Men Cederstrøm ble møtt med minst den samme entusiasme i Bergen som i de andre byene han besøkte med sitt fly.

Denn første flyoppvisning i Norge skjedde i Kristiania 14. oktober 1910, da 30.000 mennesker, hester og automobiler så Carl Cederstrøm lette fra Etterstad og elegant fly flere runder over byen og fjorden med et Bleriot monoplan med navnet «Bilbal». Allerdde 23. oktober skjedde den første flyulykken: Under start på Etterstadsletta mistet Cederstrøm det ene hovedhjulet og kjørte inn i folkemengden på siden av banen. Fire tilskuere kom lettere til skade.

Norgesturné med «flygeapparat»

Høsten 1911 inviterte avisen Tidens Tegn til en turné der folk rundt i Norge for første gang fikk se et «flygeapparat» på nært hold. Før oppvisningene gikk det ut sterke advarsler. Det ble advart på det sterkeste mot at man trengte inn på sperret område selv etter «nedslaget». Under flygekonkurransen Paris – Madrid ble den franske krigsminister drept og statsminister hardt såret fordi de stod for nær.

Avisens første oppvisning ble imidlertid nokså mislykket, iallfall når man sammenligner med Cederstrøms suksess året før.  I mai 1911 kom den franske flygeren Gournay til Kristiania med to fly. Han gjorde tre forsøk, men flyene kom bare 20 meter opp i luften. Etter et par minutters opphold i luften.

– Det er ingen tvil om at Gournay er en dyktig flyger. Men flygerens nerver har visstnok fått et sjokk som gjør at man ikke kan vente seg noe ab ham i nærmeste fremtid, skrev Tidens Tegn. Mange hadde kjøpt billetter, og de måtte få en form for erstatning. Det ble flygerbaron Carl Cederstrøm, som i september la ut på en hel flygeturné.

Cederstrøm kom, fløy og vant

– Cederstrøm kom, fløy og vant som han gjorde året før, skriver Kåre Fasting. Cederstrøms sierstog startet med et oppslag i Tidens Tegn om «Mjøsens erobring». Baronens hjelpere var reist til Gjøvik for å ta imot aeroplaner som kom med tog. – Imens heder Cederstrøm vært på et par dagers jakt for å hvile seg til de forestående anstrengelser i Norge. Han har nettopp nedlagt en veldig elgokse og så ytterst lyst på tilværelsen», skrev Tidends Tegn.

Bitende kald nordavind møtte Cederstrøm og de fremmøtte da flygingen skulle foregå den 10. september:

«Klokken 1/2 2 erklærte Cederstrøm at han ville gi seg i kast med Mjøsa. I Gjøvik var det neppe et menneske som ikke var ute for å se på flygingen. For siste gang skrittet han opp plassen med sine bekjente elastiske skritt…

Under endeløs stillhet viste det store, gule franske insekt seg. Et par innfødte trakk det, mens den franske mekanikeren M. Raguenot gikk ved siden av og talte et gebrokkent svensk… En unde over menneskemassen, så skrur han seg høyere og høyere opp, og i en høyde av 500 meter setter han kursen i retning av Hamar…

I nesten ti minutter kan han følges fra flyplassen…

«Nordstjärnen» blir borte for øyet. Spenningen tiltar. Minuttene virker uendelig lange…

Cederstrøm er ankommet i god behold

Endelig ringer telefonen fra Hamar Flygeplass. Cederstrøm er ankommet i god behold. Hurraene runger, flagget går til topps, og snart lyder den svenske nasjonalsang. Mjøsa er erobret, og den første distanseflyging er lykkelig fullendt…Hotellene er fulle… Folkefest på Ridehuset», skriver Tidens Tegns medarbeider på Gjøvik.

Avisen hadde også en reporter på Hamar. Han meldte om en utvandring fra byen som man ikke hadde sett maken til. Da meldingen om at Cederstrøm var underveis, begynte folk å se opp i luften: «Tusener pekende hender – Se der! Se der! Men det var bare en kråke, og atter ble det stille over sletten. Men så kom han, og jubelen ble den vanlige. Etter fire runder steg han ned på den mest vellykte måte», skrev reporten på Hamar.

Dagen etter fløy Cederstrøm tilbake til Gjøvik og slo sin egen rekord over Mjøsa med tre og et halvt minutt. Skibladner ga salutt da baronen fly øver, og vel nede på Gjøvik ga han konen en klem og tok opp av lommen det første eksemplar av en norsk avis befordret med fly.

Noen dager senere hadde Cederstrøm en ny oppvisning på Etterstad i Oslo. Da fikk oslofolk endelig valuta for billettene de hadde kjøpt om våren.

Aeroplanet trekkes frem. Baron Carl Calle Cederström med sitt fly Nordstjärnen i Fridalen 25. september 1911. Ukjent fotogtaf. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Høyderekord i Bergen

– Triumfferden fortsatte til Bergen, hvor Cederstrøm, satte ny skandinavisk høyderekord med 1000 meter og ble fotografert sammen med Christian Michelsen, skriver Kåre Fasting. Turen gikk deretter til Trondheim, hvor studentene hadde fått fri for anledningen. Etter at det hele var over kunne Tidens Tegn fortelle at over 200.000 mennesker i Norge «har vært vitne til nåtidens største vidunder». – Året 1911 vil i flygingens historie stå som de store flygerekorders år. Man var nådd en høyde på nesten 4000 meter og en hastighet på 150 kilometer i timen.

Den svenske baronen Carl Cederström på Etterstadsletta i Oslo 14. oktober 1910, da han foretok den første flyturen i Norge. Foto Fra Kåre Fastings Fra Kontraskjæret til Tokyo, utgitt i Oslo 1959.

Sauehandler, varietésanger, utleie av luksusbiler og flyger

Carl Gustav Alexander Cederström (født 5. mars 1867 i Stockholm, død 29. juni 1918 ved Åland) var en svensk friherre og flypioner som også ble kalt «flyverbaronen».

Han ville egentlig bli skuespiller, men faren sendte ham i stedet til landbruksskole, der han ble uteksaminert som agronom i 1890. Han dro senere til USA og han forsørget seg som sauehandler og varietésanger. Han vendte tilbake til Sverige mot slutten av 1890-tallet og arbeidet ved sin fars landbrukseiendom. Dette ble han snart lei av, så i 1907 startet han Sveriges første bilfirma og leide ut luksusbiler.

På denne tiden ble han også interessert i fly, og han reiste til Paris våren 1910 for å få utdanning på aeroplanet. Han fikk sertifikat fra Blériots flyskole, og ble dermed den første svenske med flysertifikat. Ved hjemkomsten til Sverige fløy han 24. august 1910 over Øresund. Året etter stiftet han Skandinaviska Aviatikk Aktiebolaget. 14. oktober 1910 holdt han flyoppvisning i Norge og landet ved Etterstad i Oslo. Dette var de aller første flyvningene i Norge.

Entusiastiske nordmenn

Cederström uttalte selv: «Norrmännens entusiasm hotade övergå til vansinne. De revo kläderna av min kropp för att ha dem til åminnelsesbitar». Cederström hadde den ene vellykkede oppvisningen etter den andre, men på avslutningsdagen den 23. oktober gikk det galt. Flypioneren mistet herredømmet over flyet da det skulle ta av, og «Nordstjernan» skar ut til høyre mot folkemassen. To personer ble skadet, og flyet fikk ødelagt mange vitale deler. På grunn av manglende flykompetanse i Norge måtte «Nordstjernan» sendes til Frankrike for reparasjon.

Omkom i flystyrt

Cederström omkom 29. juni 1918, 51 år gammel, da han var passasjer i et fly som ble ført av Carl Gustaf Krokstedt. De styrtet i sjøen ved Åland. Han var gift mellom 1900 og 1906 med den svenske forfatterinnen Marika Stiernstedt og med kunstnerinnen Minna Poppius i sitt andre ekteskap. (Wikipedia)