Johan Lyder von Tangen. Bildet er hentet fra boken Handelshuset Herman von Tangens Sønner AS.