Her kommer mellom 210 og 250 boliger. I bakgrunnen den nye bebyggelsen i Inger Bang Lunds vei