Inger Bang Lunds vei til høyre markerer overgangen fmellom gammel og ny bebyggelse. det nye parkeringshuset til høyre