Kronstadparken med omgivelser. Dagens bygg på område N3 rr markert med rødt. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as.