Morgendagens bebyggelse i N3 sett fra sør. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as.