Perspektiv fra Bjørnsons gate.Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as