Stein- og murrester og noen murer er det som er igjen