Barnehagen vil komme i de gamle fabrikkbygningene til AS Luna, bygget bakerst til høyre. Lekeområdet blir felles med bebyggelsen i N3, byggene med grønt tak