Imformasjonen om AS Luna i boken «Det Norske Næringsliv – Bergen Fylke», 1945