Fra første etappe av fornyingen i Ibsens gate. Foto Bergen kommune.