Nytt kart. Kartet viser med gul strek anleggsområde i 2017 og med rød strek det som planlegges utført i 2018