Bergen Blikktrykkeris nord- og vestfasade blir bevart i prosjektet 1912