Slik vil bebyggelsen i 1912 ta seg ut. Arkitekt Schak Bulls flotte mursteinsfasade dekorert med steinrosetter blir bevart. Inni bygget blir alt nytt. Illustrasjon BOB.