Løvstakksidens byrom, Fløttmannsplassen, klar til forsommeren

Arbeidene på Fløttmannsplassen har kommet godt i gang. På forsommeren skal den være klar til bruk.

Forsommeren 2018 får Løvstakksiden sitt byrom ved brofestet til Småpudden, Fløttmannsplassen. Arbeidene tok til i sommer. Fløttmannsplassen blir et av de viktigste knutepunktene i havnepromenaden som er under etablering rundt Damsgårdssundet. Til venstre på tomten er boligprosjektet Sjøstjernen realisert med 31 leiligheter.

Fløttmannsplassen blir en ny møteplass i et område som de siste årene har vært under utvikling til et nytt boligområde. Byggearbeidene på Fløttmannsplassen startet i juni 2017 og vil etter planen være ferdig forsommeren 2018.

Plassen blir et sentralt punkt i den sammenhengende tverrforbindelsen mellom sentrum, via Nygårdsparken, over den nye Småpudden til Fløttmannsplassen, videre gjennom det som skal bli gatetun i Damsgårdsveien, og opp til Løvstien.

Fløttmannsplassen blir sammen med gatetunet i Damsgårdsveien en sammenhengende og åpen plass mellom boligene og sjøen, omkranset av trær og plantefelt.

Langsgående vannrenne

På plassen skal Bymiljøetaten anlegge en langsgående vannrenne fra Damsgårdsveien, og etablere et område for barns aktivitet. Ved vannrennen og ellers på plassen blir det uformelle sitte- og oppholdsplasser.

Det er anleggsgartnermester Svein Boasson AS som utfører arbeidet. Byrommet skal opparbeides med granittdekke, gatesteinsdekke og store granittelementer. Det skal etableres vannbasseng og ett område for lek. Plassen skal beplantes med trær/planter og lyssettes med lysmaster, lyspullerter og effektbelysning.

Slik vil Fløttmannsplassen ta seg ut når den er ferdig opparbeidet forsommeren 2018. Illustrasjon: TAG arkitekter.

Tilrettelegging for lek og aktivitet

Planene er utarbeidet av TAG Landskap, som skriver dette om prosjektet: Fløttmannsplassen er liten, men vil naturlig deles inn i ulike funksjonelle og opplevelsesmessige soner. Damsgårdsundet har en spennende historie med skipsfart og industri, og er preget av rustikke og solide materialer og utrykk. Dette er noe som vi har tatt med oss videre som inspirasjon inn i prosjekteringsfasen. Like viktig som materialer og design, er programmering og tilrettelegging for lek og aktivitet. Plassen skal være både møteplass, torgplass, 17. mai-plass, lekeplass og kommunikasjonsåre.

Et sammenhengende vannspeil bryter opp plassen; den ligger som et riss i dekket og får ulike «bruddkanter» som gir ulike oppholds- og lekelementer. De store steinblokkene langs vannspeilet gjentas på plassen i ulike former; som tradisjonelle benker; som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet eller som sykkelstativ. Havnepromenaden videreføres over plassen uten retningsendring eller hinder, og utgjør den åpne, solrike delen.

Fløttmannsplassen slik den vil ta seg ut forsommeren 2018. Illustrasjon TAG arkitekter.

Slik ser Fløttmannsplassen ut en vakker sommerkveld i prospektet for nabobygget, BOB-prosjektet Sjøstjernen. Illustrasjon kommunikasjonsbyrået Snølys, www.snolys.no/BOB.