Arbeidene på Fløttmannsplassen har kommet godt i gang. På forsommeren skal den være klar til bruk