Fløttmannsplassen slik den vil ta seg ut forsommeren 2018. Illustrasjon TAG arkitekter.