Tårnet på Lea Hall er rehabilitert med samme detaljer som opprinnelig tårn. Foto Bergen kommune.