Restene etter Slettebakken luftvernbatteri er fortsatt godt synlige i terrenget.