Restene etter Slettebakken luftvernbatteri oppslag er fortsatt godt synlige i terrenget