Fortsatt mange minner etter Mindebakken

Et 30-talls stolper med flomlys står igjen langs løypen for Mindebakken.

Femti år etter at alpinløypen Mindebakken gikk ut av bruk fins det fortsatt mange minner om den. De to traseene er fortsatt synlig i terrenget, og om lag 30 stolper med flomlyskastere står fortsatt igjen som et minne om de snørike vintrene på 1960-tallet og de mange entusiastene som satset på alpint i Bergen.

33 prosent fall

Mindebakken ender på den tidligere innmarken på gården Nygård. Her ligger nederste punkt ifølge Norgeskart ca. 75 meter over havet, mens øverste punkt, der Løvstien går gjennom området, ligger 120 meter over havet. Herfra deler løypen seg i to traseer, som begge starter ca. 280 meter over havet. Alpinistene har fått god fart, for start i 280 meters høyde og mål 600 meter lenger nede i luftlinje i ca. 100 meters høyde betyr et gjennomsnittlig fall på 17 grader eller 33 prosent. Noen deler av løypen er imidlertid atskillig brattere.

Løypen for Mindebakken er godt synlig i terrenget.

Det er om lag femti år siden disse lampene lyste opp løypen i Mindebakken.

En stolpe har gått over ende, men fundamenteringen langs løypen i Mindebakken forteller om meget solid arbeid.

Flott, men våt tur

Ønsker man å teste løypene til fots, er godt fottøy nødvendig, for det er som regel ganske vått i terrenget. Fra Løvstien tar man ved Olavsbu og begir seg oppover i terrenget. Løypene er lett å finne ettersom det her er mindre vegetasjon, hovedsakelig bjørk og mindre furutrær, enn ellers i området. Det er mange mindre stier i området, men ønsker man å gå samme vei som alpinistene suste nedover, må man se etter én ting: stolper med lyskastere.

Følger man godt med, kommer man snart til den første stolpen. Herfra og oppover er det bare å lete etter stolper. Opp mot startområdet utvider løypen seg til en bredde på 30-40 meter. Her er det master på begge sider, og utsikten over Bergensdalen er upåklagelig. 160 meters stigning opp fra Løvstien eller 200 meter fra stien som går over innmarken på Nygård har fått sin gevinst.

Vær observant på at det enkelte steder ligger tykk jernstreng ved traseen. Noen stolper har gått over ende. Følg skiltingen over innmarken på Nygård. Alpinløypen treffer man på både fra Løvstien og gangveiene fra Fjøsanger og Grønnestølslien.

Løyppen for Mindebakken ender på innmarken på gården Nygård.

Se mer om Mindebakken, blant annet traseer for løypen, på mindemyren.no