Et 30-talls stolper med flolys står igjen langs løypen for Mindebakken

Løypen for Mindebakken er godt synlig i terrenget.