Nå er arbeidet i gang med fjerde etappe av Løvstien

Ovenfor innmarken på Nygård, ved grindbygget Olavsbu, møtes 1. byggetrinn på Løvstien, ferdig i 2009, og 4. trinn i bakgrunnen

Nå er Bymiljøetaten i Bergen kommune i gang med fjerde etappe av Løvstien. Tverrforbindelse mellom den eksisterende Løvstien og gang- og sykkelveien som passerer Langegården er allerede grovplanert og brukbar for gående. Denne stien ender ovenfor innmarken til gården Nygård på Grønnestølen. Skal man gå videre nordover, må man gå over innmarken (følg skiltingen), ta til venstre over en bro inn på Grønnestølslien og videre på Søndre Skogveien.

Gang- og sykkelveien merllom Langegården og Løvstien ovenfor Nygård er nå klar til bruk.

Tre etapper på Løvstien er ferdigbygget (2009 og 2015). Nå er arbeidet i gang med første delstrekning av etappe 4. Arbeidet med delstrekningen har startet i sør, ved avslutningen til etappe 1, ovenfor innmarken til Nygård. Stien vil strekke seg fra Nygård/Grønnestølen og cirka 900 meter mot Fredlundsvingen i nord. Stien blir lagt slik i terrenget at det blir minimalt med sprengninger i fjellet.

Stien er stengt på dagtid

I anleggsperioden blir etappe 1 i sør stengt på dagtid. Turveien blir åpen fra klokken 19.00 og i helgen fra fredag klokken 19.00 til mandag klokken 06.00.

All anleggstrafikk i forbindelse med byggingen vil kjøres over eiendommen til Johan Langes legat (Langegården), som har sin start fra Øvre Kråkenes. Avtalen med Johan Langes legat gjør at man skåner lokalområdet ved Minde skole for tungtransport.

Ferdig til sommeren

Første delstrekning av etappe 4 skal stå ferdig i mai-juni 2018 og vil koste 17 millioner kroner. Andre delstrekning går fra Fredlundsvingen til Grønnlien og blir den mest krevende på grunn av til dels utfordrende terreng. Inntil den er ferdig må man bruke Øvre Fredlundveien og Søndre Skogveien for å komme opp på Løvstien lenger nord.

Når alle etappene er ferdig bygget, blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

Oversikt over de ulike etappene på Løvstien. Først ca. ti år etter at første etappe fra Kråkenes var ferdig i 2009 vil Løvstien være komplett.