Gang- og sykkelveien merllom Langegården og Løvstien ovenfor Nygård er nå klar til bruk