Ovenfor innmarken på Nygård, møtes 1. byggetrinn på Løvstien, ferdig i 2009, og 4. trinn i bakgrunnen