Seksti år med skolekorps på Minde

Minde Skoles Musikkorps fotografert under NM i 2016.

For seksti år siden på denne tiden var det et tyvetalls unge musikanter på Minde som i spenning så frem til sin første opptreden. Nå forbereder Minde Skoles Musikkorps seg til Fanafestivalen i Fana Kulturhus søndag 19. november. Allerede klokken 09.40 er de klar på scenen.

Korpset, som i fjor fikk Årstad bydels kulturpris, er et brassband med ca 45 musikanter totalt i hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset i alderen 8 til 19 år. Dirigent er Berit Madsen Skorpen.  I sommer skulle korpset vært på jubileumskonsert til Bergen, men som mange vil huske endte reisen på Gardermoen.

«Et guttemusikkorps ved Minde skole»

På 1950-tallet skulle alle skoler med respekt for seg selv ha eget skolekorps. «Der kommer guttemusikken» var en gjenganger i Ønskekonserten. Piker hadde frem til den tid vært aktuelle som musikanter, men på 50-tallet endret dette seg.

På årsmøtet i foreldrelaget i 1954 ble det satt ned en komité som skulle realisere lagets neste mål: «Et guttemusikkorps ved Minde skole». En arbeidskomité vedtok imidlertid allerede på første møte i februar 1955 at korpset skulle hete «Minde Skolemusikkorps» og dermed være åpent både for gutter og jenter. Fana kommune bevilget 500 kroner, og det ble holdt underholdningskvelder og dukkelotteri for å skaffe penger.

Korpset deltok på Vestlandske Bondestemne i 1959.

Korpset i 1960.

Korpset i Flaggtoget på 17. mai.

21 musikanter fra 4. og 5. klasse

I august 1956 lå 21 instrumenter klar på skolen og ventet på å bli tatt i bruk. Etter test og påfølgende notekurs med prøve ble de 21 musikantene valgt blant skolen 4.- og 5.-klasser. Korpset ble formelt stiftet 1. februar 1957. Sigmund Mjeldheim, musikkfenrik i Divisjonsmusikken, ble korpsets første dirigent. Han stod for øvingen utover våren, men måtte gi seg da han ikke kunne kombinere dirigentjobben med jobben som musiker. Høsten 1957 overtok Holger Gripne som dirigent, en oppgave han hadde, med enkelte avbrudd, i mange år.

Premierenummer: Alfred Svensens «Defilérmarsj»

Målet var å få korpset spilleklart til julen 1957. Til det årlige julemøtet i Foreldrelagets regi i desember var alt klappet og klart. En fullsatt gymsal, spente musikanter og forventningsfulle foreldre skapte den riktige premierestemning. Premierenummeret var Alfred Svensens «Defilérmarsj». Jubelen var stor. Tre års intense arbeider hadde gitt så vel synlige som hørbare resultater. Målet var nådd: også Minde hadde fått sitt eget spillende korps.

Allerede i 1958 startet man med en langvarig tradisjon i skolens gymsal: grendakonsert som også var beregnet på befolkningen i strøket. Også spilling utenfor Storetveit kirke etter høymessen 1. juledag og på Søndagsskolenes dag startet dette året. I 1959 spilte korpset ble åpningen av Vestlandske Bondestevne og i 1961 representerte korpset Hordaland Musikklag som det første gjestekorps ved de tradisjonelle julekonsertene til Bergen Krets i Konsertpaleet.

Fadder for to skolekorps

I 1960 spilte korpset i forbindelse med oppstart av skolekorps på Skjold skole. Neste gang de var fadder for et skolekorps var i 1984 på Ulsmåg skole. Til 10-årsjubileet i 1967 sørget Mødreklubben og skolens foreldrelag for ny fane. Samme år hadde korpset sin første utenlandstur, til Danmark.

Ved årsskiftet 1967/68 møtte Holger Gripne trekke seg som dirigent. Inn kom hjelpedirigent Roald Rosendahl, en av de 21 som var med i korpset fra starten i 1957. I 15 år dirigerte han korpset. Under 15-årsjubileet i 1972 ble Holger Gripne korpsets første æresmedlem.

Korpset i jubileumssesongen 1987.

Satte leiligheten som pantsikkerhet for uniformer

En flott fornyelse skjedde våren 1974, da korpset fikk nye blå og grå uniformer. Styrets formann, Finn Ingebrigtsen, stilte sin egen leilighet som pantesikkerhet for lånet korpset tok opp!

Ved 25-årsjubileet i 1982 ble turer til Canada eller USA foreslått, men det endte opp med Nederland og Tyskland. Turen representerte Rosendahls farvel med korpset. Svein Erik Lund overtok et ganske amputert korps ettersom en tredel sluttet etter jubileet. Rosendahl ble korpset andre æresmedlem i 1983.

Denne solokornettkvartetten ble beste gruppe i korpskonkurransen adventsklang i Centralkirken. Foran (til v.) Hilde Aukland Talhaug, og Elisabeth Straume Haugland, bak (til v.) Kristine Aukland Talhaug og Frida Bruvik Forland. Bildet ble tatt under øving 7. desember 2004.

Korpset hadde høsten 2004 konsert sammen med profesjonelle musikere fra Bergen.

I korpsets 30 første år varierte antall medlemmer mellom 20 (1982-83) og 40 (1960-61). I en del år hadde man også drilltropp, tambour og en eller to fanebærere.

Fra starten hadde korpset tambour som gikk foran musikantene. I 1964 begynte man med drillepiker, men aldri flere enn seks. De fleste begynte da de gikk i 2. eller 3. klasse og fortsatte til de var 10-12 år gamle.

Kilder hovedsakelig Hans Petter Tilliers bok til korpsets 30-årsjubileum i 1987, «Boken om Minde – en krets, en skole, et musikkorps gjennom tidene»