Alrekstrand: fra herskapelig bolig via industri til studentbygg

Konsul Thesens hus Alrekstrand. Ukjent år og fotograf. Billedsamlingen UBB.

I 1872 kjøpte kjøpmann og konsul Johan Rask Jentoft Thesen Nedre Møllendal gård. Det meste av gårdsdriften ble lagt ned, og Thesen fikk bygd en herskapelig bolig på en stor og flott tomt med utsikt over Store Lungegårdsvann og byen. På slutten av 1960-tallet ble huset revet og industribygg overtok. Høsten 2017 var det klart for en ny epoke, med Snøhettas nye universitetsbygg.

Alrekstrand kalte Thesen boligen, etter kong Alrek som regjerte her tusen år tidligere. Eiendommen lå på den såkalte Tivolitomten og hadde først adresse Fjæreveien, senere Møllendalsveien 61. Den store hagen kunne man se rester av helt til 2014, da arbeidet begynte på bygget som fra i høst huser Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Villaen i sveitserstil med valmet tak hadde 12 rom fordelt på to etasjer. Eiendommen var på syv mål og hadde diverse hus, blant annet stall- og vognhus og hønsehus.

Johan Thesen jr. i den flotte hagen på Alrekstrand omkring 1900. Noen av trærne ble først fjernet i 2014. Foto Olaf Andreas Svanøe. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket  i Bergen.

Konsul Thesens hus «Alrekstrand». Ukjent år og fotograf. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket  i Bergen.

Drev med fisk og korn

Johan Rasch Jentoft Thesen drev omfattende handel med fiskeprodukter og korn på Petanebryggen på Nordnes og var en velstående mann. Faren, Elias Hagerup Thesen (1799-1867) var handelsmann på Reine i Lofoten. Moren, Elsebe Bergitha Isabella Testman Jentoft (1800-1883), var født i Gildeskål i Nordland. Begge foreldrene døde i Bergen.  Johan Thesen var nest eldst av 11 søsken født mellom 1823 og 1836.

Johan Thesen ble født 18. august 1825 i Moskenes i Nordland og døde på Møllendal 12. januar 1893, 67 år gammel. Det foreligger lite informasjon om eiendommen, men bildene viser et flott hus med en nydelig hage.

Møllendalsbryggen med trapp 1909. Hit kom nok mange av Thesens gjester med båt. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kart over Møllendal i 1881. Thesens eiendom lå ganske alene rett opp for bryggen.

Hadde språklærerinne og selskapsdame

Folketellingen for 1900 forteller at det bodde åtte personer på Alrekstrand: Ulrikke Thesen (54), rentier og gårdeierske, sønnen Johan Rasch Thesen (33), kjøpmann, datteren Magdalene Thesen (14, rentier), Emona Thomas (34), språklærerinne, Julie Berven (30), selskapsdame, Carl Carlson (26), herskapskusk, Ingeborg Sivertsen (39), husholderske, Gjertrud Gundersen (22), stuepike og Marie Knutsen (24), kokkepike.

Barnepike og musikklærerinne

Ifølge folketellingen i 1910 for Årstad bodde det da 15 personer, tre menn og 12 kvinner, på Alrekstrand, enkefru Ulrikke med sønn og svigerdatter og to barnebarn samt en tjenerstab og gårdsfolk på ti:

Ulrikke Thesen (67), frue, egne midler, sønnen Johan (43), kjøpmann, hans kone Magda Thesen Meyer (24), døtrene Edith Thesen Meyer (4) og Ulla Thesen Meyer (2), begge fødested Tønsberg.

Tjenerskapet bestod av følgende personer:  Margrethe Holst (38), pedell, musikklærerinne, Marie Evensen (43), stuepike, Ingeborg Sivertsen (49), husholderske, Emma Blidensol (23), kokkepike. Agnes Johannesen (20), barnepike, Peder Andersen (79), forpakter og kjører, Anna Andersen (78), gårdmannskone, Andrea Andersen (50), tjenestepike (alle født i Fana, trolig familie), Karel Landsvik (17), gårdsdreng og Anna Landsvik (16), tjenestepike (begge fra Herdla, trolig søsken).

Datteren Ulla ble forfatter og døde i 1999, 91 år gammel. Hun var gift med Arnold Eskeland, som blant annet var redaktør for «Dette er Norge 1814-1964». Ulla ble gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. På Nordmøre Museum fins det en minnebok som tilhørte Ulla.

Mens Thesen døde i 1893, bodde konen Ulrikke i huset til hun døde i 1918. Da kjøpte sønnen Johan dødsboet og bodde her i mange år med kokkepike og stuepike.

Opprettet legat

Etter Johan Thesens død ble «Kjøpmand Johan Thesens Legat til Bergen Byes Vel» opprettet 13. mars 1894. Legatet hadde en grunnkapital på 180.000 kroner. «Legatets formål er under Bergen Kommunebestyrelses tilsyn og medvirkning å anvendes til fremme av handel og industri så vel som til utbredelse og dannelse innen handelsstanden i Bergen Kommune», heter det blant annet i paragraf 1. Legatet fins fortsatt.

Møllendalsbakken 8.10.1948. Thesens eiendom ligger godt synlig til venstre for Sverre Muncks industribygg. Siden kom det industri også på Thesens eiendom. Foto Widerøe’s Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Industribygg istedenfor aldershjem

I 1940 kjøpte Sverre Munck en del av Alrekstrand med tanke på utvidelse av virksomheten i Møllendalsveien. I 1946 stod første byggetrinn ferdig. Munck fikk imidlertid raskt behov for mer plass og ønsket i 1954 å kjøpe eiendommen der Thesens bolig lå. Eier var da Thesens legat. Ifølge statuttene skulle det bygges aldershjem på eiendommen. Legatet hadde imidlertid ikke nok penger. Munck fikk kjøpe, og eiendommen ble omregulert til industri. Ifølge Munck var boligen i dårlig forfatning, men den ble stående til mellom 1966 og 1968. Munck ønsket å bevare mest mulig av Thesens eiendom og lot en del av trærne bli stående.

Den nye tid har tatt over området der Alrekstrand lå. Nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen ble tatt i bruk i høst.