Kart over Møllendal i 1881. Thesens eiendom lå ganske alene et lite stykke opp fra Møllendalsbryggen kopi