Bergen har kanskje verdens eldste turnorkester

Bergens Turnforenings Orkester spiller under juleoppvisningen i Turnhallen på Slettebakken 5. desember 2004.

28. oktober rundet Bergens Turnforenings Orkester 99 år og er dermed inne i et stort jubileumsår. Orkesteret regner seg som kanskje verdens eneste turnforeningsorkester og er i tillegg byens eneste eksisterende salongorkester.

Mens det for en del år tilbake var flere lignende ensembler i Bergen, er turnforeningens det eneste som har klart å overleve. “Salongorkester” er betegnelsen på et orkester med strykere, blåsere, slagverk og piano. Orkesteret øver i Turnhallen på Slettebakken.

Fra orkesterets annaler siterer vi: “Det var høsten 1918. Bergens Turnforening skulle lave seg i stand til riktig førsteklasses julemoro. Saa var der en (daværende overturner Magnus Fauske) som fikk en genial ide: turnforeningen måtte under julemoroen ha sitt eget orkester. Alle nogenlunde brukelige inden foreningen blev trommet sammen. Som dirigent skulle fungere et ikke-medlem, hr. Konopka. Han fikk merkelig nok harmoni i det hele, selv om det gikk litt besværlig i begynnelsen.”

Slik var den spede starten. Da “julemoroen” var ferdig, var det stor stemning for å videreføre orkesteret på varig basis. Dirigenten sa seg villig, og Bergens Turnforenings Orkester var dermed et faktum.

Bergens Turnforenings Orkester ved turnforeningens 50-årsjubileum i 1932. Bildet er hentet fra boken «Bergens Turnforening gjennem femti år» (1932).

Radio- og kinoorkester

Orkesterets hovedoppgave var i mange år å spille ved foreningens egne arrangementer, som det var mange av. Det har bidratt ved praktisk talt alle turnoppvisninger, mesterskap osv. Turnoppvisningene har startet med konsert ved orkesteret, og avslutningsnummeret har vært populære «Turnermarsj».

Orkesteret har gjort tjeneste som danse- og underholdningsorkester ved foreningens den gang hyppige medlems- og kulturaftener, turnerball osv.

Etter hvert begynte orkesteret også å opptre i andre sammenhenger. Det ble for eksempel flere ganger brukt som radio- og kinoorkester, det arrangerte offentlige konserter både alene og med samarbeidende kor og orkestre, og det påtok seg i forskjellige sammenhengeroppdrag for andre arrangører.

Etter hvert som elektronikk og mekanisk musikk gjorde sitt inntog, var det ikke lenger samme behov for levende musikk ved turnoppvisninger osv. De senere årene er derfor den eksterne aktiviteten blitt utvidet, og orkesteret deltar både på kirkekonserter og bedriftstilstelninger, det spilles på eldresentre og andre institusjoner, og det holdes egne konserter. Flere ganger har det også holdt konserter utenbys.

Bergens Turnforenings Orkester spiller under juleoppvisningen i Turnhallen på Slettebakken 5. desember 2004.

Operette-galla

Orkesteret har i en årrekke endog stått for egne konsertmatineer i Grieghallen, de første årene med byens mange skoleorkestre, og senere med flere av byens dyktige kor som gjester. Orkesteret har et vidt repertoar, som spenner fra kirkemusikk og klassiske verker til operetter, musicals og annen underholdnings-musikk.

De fleste dirigenter har vært hentet fra Harmonien, eller Bergens Filharmoniske Orkester, som det heter i dag. I rekken av dirigenter som i årenes løp har ledet orkesteret, finner vi kjente navn som bl.a. Johan Mowinckel, Valter Aamodt, Victor Schuster, Øystein Brandvik, Olav Olsen og Håkon Gulbrandsen.

De senere år har orkesteret hatt om lag 30 aktive medlemmer. I mange år har de faste øvingskveldene vært onsdager i Turnhallen på Slettebakken.