Her er 1967-utgaven av Rhythmic Six, dvs tatt samme år som Scala ble lagt ned.