Kulturprisen for Årstad bydel for 2017 til Bærekraftige liv Løvstakken

Kulturprisen for Årstad bydel for 2017 gikk til Bærekraftige liv Løvstakken. Foto Birthe Stenhjem.

Kulturprisen for Årstad for 2017 er tildelt Bærekraftige liv Løvstakken. Dette er en viktig organisasjon på Løvstakksiden som arbeider for å løfte folk ut av handlingslammelsen og inspirere til et liv verdt å leve, fra folk i området til kloden som helhet.

Dette gjør de gjennom parseller de driver ved Tennisen, med temakvelder om dyrking, gjennom bruktklær-salg i Lokalt – organisasjonens lokale i Rogagaten, gjennom Vegetarmiddag hver mandag, og aktiv deltakelse i det lokale kulturlivet, blant annet under Løvstakkdagene hvert år.

Utdelingen skjedde under Amatørkulturkveld på Kulturhuset Danckert Krohn 9. november.