Arkitekt Ole Landmarks perspektivtegning av Danmarksplass