Et av de innkjøpte bidragene var tegnet av arkitekt Klaus Fasting og hadde tittelen Byen lever. Tegningen viser da også en helt bilfri plass. Arkivet etter 4. rådmann, Bergen Byarkiv.