Kart over Solheimsviken i 1907. Det var nesten ingen hus på østsiden av Fjøsangerveien

Et av de innkjøpte bidragene om utforming av plassen var helt uten biler. Det var tegnet av arkitekt Klaus Fasting og hadde tittelen Byen lever. Tegningen viser da også en helt bilfri plass. Arkivet etter 4. rådmann, Bergen Byarkiv.