Kronstadtorget under utbygging i 1939. Forum Kino kommer på tomten i forgrunnen. Stein Thowsens billedsamling