Nygårdsbroen mellom 1935 og 1937. Legg merke til Krohnsminde idrettsplass i høyre billedkant. Widerøes Flyveselskap AS. Widerøe-samlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.