Nygårdsbroen sett mot Strømmen ca. 1925. Atelier KK. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.