Planene for tunnel under Danmarks plass. Utarbeidet av Kompas AS, Statens vegvesen før planene for fremføring av Bybanen var en realitet