Bergensvinteren som den gjerne er, våt snø som gjerne blir leggende noen dager