Signaturene til en del av bøndene som hadde undertegnet protestskrivet