Gimlemyren sett mot Kronstad stasjon. Olai Schumann Olsen mrllom 1919 og 1930. Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.