Oppslag. Parti 2 fra selvbyggerkolonien på Nymark. Atelier KK 1923-27. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen