Oversiktsbilde mot Solheimsvannet. Fotografi av Olai Schumann Olsen mellom 1918 og 1930. Schumann Olsens samling Universitetsbiblioteket i Bergen.